Wolność słowa – wolność obrazu

Iwona Kurz, Jakub Dąbrowski i Łukasz Zaremba będą gośćmi Marii Poprzęckiej w debacie „Wolność słowa – wolność obrazu” organizowanej przez Polski PEN Club 20 września w warszawskim Domu Literatury. Debata będzie również transmitowana w internecie.

„PEN Club opowiada się za zasadą nieskrępowanego przekazu myśli wewnątrz każdego narodu i między wszystkimi narodami, a jego członkowie zobowiązują się w swoim kraju lub społeczności, do której należą, występować przeciwko wszelkim formom tłumienia wolności słowa. PEN Club opowiada się za wolnością prasy i przeciwstawia się arbitralnej cenzurze” – głosi Międzynarodowa Karta PEN. Jej ideami PEN Club kieruje się już od stu lat, od swojego powstania w 1921 roku, wyrażając sprzeciw wobec takich nadużyć wolności prasy, jak kłamliwe publikacje, rozmyślne fałsze lub wypaczanie faktów dla celów politycznych i osobistych.

Wolności słowa i myśli, fundamentalnym prawom człowieka i obywatela, grozi dziś w Polsce polityczna i ideologiczna cenzura. Dlatego Polski PEN Club podejmuje rozmowę o wolności słowa i jej zagrożeniach, zapraszając do dyskusji ekspertów. Naszym celem jest nie tylko diagnoza i analiza sytuacji, ale także próba zarysowania rozwiązań. Cykl debat poświęconych tematyce wolności słowa, w których spotkają się publicyści, dziennikarze, ludzie pióra i nauki otwieramy spotkaniem „Obecne wyzwania dla wolności słowa”.

Cykl otworzyła debata „Obecne wyzwania dla wolności słowa” prowadzona przez Adama Szostkiewicza, którego gośćmi byli Anna Wolff-Powęska, Jerzy Baczyński i Timothy Garton Ash (nagranie debaty: www.penclub.com.pl/obecne-wyzwania-dla-wolnosci-slowa-debata)

Debatę „Wolność słowa – wolność obrazu” zamierzamy poświęcić, nierzadko otoczonym aurą skandali i stającym się przedmiotem rozpraw sądowych, przypadkom ograniczania wolności ekspresji artystycznej w szeroko rozumianych sztukach wizualnych. Najnowszym świadectwem narastania tego problemu – zwykle łączącego się z oskarżeniem o obrazę uczuć religijnych – może być proces w sprawie wizerunku Matki Boskiej w tęczowej aureoli.

W debacie „Wolność słowa – wolność obrazu” wezmą udział:

  • prof. Iwona Kurz (Instytut Kultury Polskiej UW),
  • dr Jakub Dąbrowski (Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną ASP),
  • dr Łukasz Zaremba (Instytut Kultury Polskiej UW).

Spotkanie poprowadzi prof. Maria Poprzęcka (Wydział Artes Liberales UW).

Debata odbędzie się z udziałem publiczności 20 września o godzinie 18.00 w Domu Literatury w Warszawie, transmitowana będzie również na stronach Polskiego PEN Clubu.