Zarząd Polskiego PEN Clubu 2020-2024

24 lutego 2020 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego PEN Clubu, w trakcie którego wybrano skład nowego zarządu.

Prezes: Adam Pomorski (kadencja 2018-2022)

Wiceprezesi:
Iwona Smolka
Henryk Woźniakowski

Sekretarz: Halina Cieplińska-Bitner

Skarbnik: Piotr Mitzner

Członkowie Zarządu:
Magdalena Heydel
Jerzy Jarzębski
Basil Kerski
Ireneusz Krzemiński
Ewa Lipska
Anna Nasiłowska
Kazimierz Orłoś
Maria Poprzęcka
Marek Radziwon
Krzysztof Siwczyk
Małgorzata Szejnert
Adam Szostkiewicz
Marek Zaleski

Komisja Rewizyjna:
Teresa Chynczewska-Hennel
Krystyna Dąbrowska
Justyna Guze
Maria Prussak
Joanna Szwedowska